English
 
Naujienų prenumerata
Lankytojų statistika Hey.lt - Nemokamas lankytoj skaitliukas  
Pasieniečių mokykla 
Pasieniečių g. 11,
Medininkų k., LT-13192
Vilniaus r. sav.
Tel. (8 5) 219 8200,
anoniminio pasitikėjimo tel.
(8 5) 219 8250, el. paštas:
mokykla.dvkp@vsat.vrm.lt


Mokyklos patalpų video turas

Apie kvalifikacijos tobulinimą

Kvalifikacijos tobulinimas – tai tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti. Tai mokymasis, kai po mokymo baigimo neįgyjama profesinė kvalifikacija, nurodyta Lietuvos švietimo klasifikacijoje. Turimas bazinis išsimokslinimas leidžia išlaikyti reikiamą pasirengimo lygį neilgai. Praėjus tam tikram laikotarpiui kiekvienas darbuotojas turi tobulinti savo kvalifikaciją. Specialių profesinių žinių plėtimas, gebėjimų, valdymo ir administravimo įgūdžių tobulinimas, motyvacijos ir kompetencijos tarnyboje ugdymas vyksta paties darbuotojo iniciatyva per visą tarnybos laiką einant atitinkamas pareigas arba siekiant aukštesnių pareigų. Būtinumą mokyti darbuotojus, tobulinti jų kvalifikaciją lemia pačių struktūrinių padalinių interesai ir poreikiai.


Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ateinantiems metams nustatomi ir aptariami birželio mėnesį Pasieniečių mokyklos organizuojamame pusmečio kvalifikacijos tobulinimo organizavimo seminare, kuriame dalyvauja tarnybos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojai, atsakingi už kvalifikacijos tobulinimo ir tarnybinių mokymų organizavimą padalinyje. Kvalfikacijos tobulinimo prioritetai nustatomi atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės reikalavimus, Europos Sąjungos valstybėms narėms keliamus prioritetus teisingumo ir vidaus reikalų srityje, naujausias tendencijas; Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės patvirtintas strategijas bei programas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir jų įgyvendinimo kryptis, uždavinius, priemones bei skiriamus asignavimus; tarnybos ir jos struktūrinių padalinių įgyvendinamas strategijas, koncepcijas ir programas; tarnybos ir jos struktūrinių padalinių veiklos rezultatus; prognozuojamus tarnybos ir jos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo pokyčius; darbuotojų kompetencijai keliamus reikalavimus; darbuotojų karjeros perspektyvas; teisės aktuose nustatytus privalomus mokymus; tarnybos ir jos struktūrinių padalinių bei personalo poreikius; kitus išorės ir vidaus veiksnius, turinčius įtakos tarnybos veiklai.

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiams suplanuoti yra rengiamas planas, kuriame numatomas personalo kvalifikacijos tobulinimas ateinantiems metams. Remiantis planu organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai, seminarai ir kiti renginiai.

 

Personalas sistemingai yra mokomas darbo vietose, kitose mokymosi įstaigose arba nuotoliniu būdu, siekiant palaikyti ir tobulinti turimą kvalifikaciją. Naudojant nuotolinį mokymą darbuotojai gali mokytis savarankiškai, konsultuodamiesi su pedagogais net ir tada, kai besimokantysis ir pedagogas nėra vienoje mokymosi vietoje. Besimokantysis gali pasiekti mokymo medžiagą ir bendrauti su pedagogu naudodamasis informacinėmis technologijomis. 

 

Sėkmingai išklausius kvalifikacijos tobulinimo kursus ir įvykužius mokymo programų reikalavimus Pasieniečių mokykla išduoda kvalifikacijos tobulinimo kursų, įvadinio mokymo kursų baigimo ir instruktoriaus pažymėjimus.

 

Renginių kalendorius
<< Sausis 2020 >>
P A T K P Š S
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        Nori tapti pasieniečiu?     Stok mokytis pas mus!  


Nuotolinis mokymas


e. dienynas 


e.biblioteka 


 
Informacija stojantiesiems

 Oficiali svetainė


внж в литве