English
 
Naujienų prenumerata
Lankytojų statistika Hey.lt - Nemokamas lankytoj skaitliukas
  

Pasieniečių mokykla
Pasieniečių g. 11,
Medininkų k., LT-13192 Vilniaus r. sav.
Tel. (8 5) 219 8200, faks. (8 5) 232 5154
anoniminio pasitikėjimo tel. (8 5) 2439030  
mokykla.dvkp@vsat.vrm.lt

Apie pirminį profesinį mokymą

Pirminis profesinis mokymas  – profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti. Asmenys, pageidaujantys tapti pasieniečiais mokomi pagal pirminio profesinio mokymo programą, skirtą kvalifikuotam pasieniečių rengimui mokymo įstaigoje. Bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti, – vidurinis.

 

Mokymo trukmė – 1,5 metų, iš jų:
- mokymas mokykloje – 1560 val.
- stažuotė Valstybės sienos apsaugos tarnybos struktūriniuose padaliniuose – 480 val.
- įgytų kompetencijų vertinimas – 40 val.Mokymosi mokykloje metu ypatingas dėmesys skiriamas specialybės dalykams.

 

Specialybės dalykus sudaro bendrieji profesinio mokymo ir  profesinio mokymo dalykai.

 

Bendrieji profesinio mokymo dalykai yra: Profesinė etika ir psichologija, Ekonomika ir verslo pagrindai, Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba, Fizinis rengimas ir kovinės imtynės; Darbuotojų ir civilinė sauga; Informacinės technologijos. Žinios, įgaunamos šių paskaitų metu, labai svarbios šiuolaikiniam pareigūnui.

 

Profesinio mokymo dalykų: Sienos kontrolės organizavimo, Pasienio kontrolės organizavimo ir vykdymo, Pirmoji medicinos pagalba Techninės įrangos, Teisės pagrindų, Rikiuotės, Taktikos, Šaudybos ir ginklų, Sienos kontrolės taktikos ir Transporto ir dokumentų tikrinimo paskaitų metu būsimieji pasieniečiai išmoksta tikrinti asmenis ir dokumentus, tikrinti transporto priemones, atlikti radiacinę kontrolę, naudoti žinybinius registrus ir nacionalines ir tarptautines informacines sistemas, sužino Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius sienos kontrolės organizavimą, sienos stebėjimą, pasienio teisinį režimą ir pasienio sargybų funkcijas, sargybų vykdomas funkcijas ir pareigas vykdant sienos stebėjimą, šaunamojo ginklo ir specialiųjų policijos priemonių panaudojimo sąlygas, išmoksta naudoti pasienio sargybų tarnybines priemones bei nustatyti sienos pažeidimo požymius ir pažeidimo laiką, pažeidėjų skaičių, jų judėjimo kryptį, išmoksta sulaikyti valstybės sienos pažeidėjus ir paieškomus asmenis, naudoti valstybės sienos apsaugos objektus ir įrenginius, tarnybines ir parankines maskavimosi priemones bei išmoksta daugelį kitų svarbių pasieniečio profesijai dalykų.

 

 

Pasieniečio darbas neįsivaizduojamas be bendravimo su valstybės sieną kertančiais kitų šalių asmenimis, todėl mokykloje didelis dėmesys skiriamas ir užsienio kalbų (anglų ir rusų) mokymui.

 

Labai svarbi mokymosi mokykloje dalis yra kursantų stažuotė VSAT padaliniuose, kurios metu mokykloje įgytas žinias mokomasi pritaikyti praktinėje veikloje. Stažuotės metu kursantas privalo susipažinti su užkardos struktūra, pagrindiniais uždaviniais bei funkcijomis, užkardos saugomu valstybės sienos ruožu, užkardos tarnybos organizavimo procesu, valstybės sienos apsaugos objektais bei įrenginiais ir kitomis pasienio sargybų naudojamomis priemonėmis, užkardos ginkluote, technika, komunikacijos priemonėmis, bendradarbiavimo su gretimos valstybės sienos apsaugos pareigūnais tvarka, priverstinio transporto priemonių stabdymo, blokavimo įrenginiais bei priemonėmis, kelionės dokumentų ir transporto priemonių tikrinimo prietaisais bei įranga, kelionės dokumentų tikrinimo bei žymėjimo tvarka, vizų išdavimo tvarka, asmenų, transporto priemonių ir gabenamų daiktų (prekių) jonizuojančio spinduliuotės lygio nustatymo prietaisais bei įranga, sprendimų priėmimo dėl užsieniečių įleidimo (neįleidimo) į prašančiųjų prieglobsčio prašymų įforminimo tvarka. Stažuotės metu kursantas privalo įgyti praktinių įgūdžių ir išmokti stebėti sieną dirbdamas mobilioje ir stacionarioje grupėje, naudotis termovizorine, komunikacijų ir kita sienos kontrolei skirta technika ir priemonėmis, bendrauti su vietiniais gyventojais, siekiant naudoti visuomenės resursus kovojant prieš valstybės sienos, pasienio teisinio režimo pažeidėjus, vykdyti prevencinį darbą, bendrauti su vykstančiais per valstybės sieną asmenimis, iš asmenų pateiktų dokumentų nustatyti jų tapatybę bei identifikuoti transporto priemones, patikrinimo metu pastebėti ir įvertinti asmenų, transporto priemonių bei gabenamų daiktų rizikos požymius, aptikti dokumentų klastojimo požymius, surašyti tarnybinius pranešimus, sudaryti įvykio vietos planus, schemas, sudaryti valstybės sienos pažeidėjų sulaikymo schemas bei dar daugelį kitų pasieniečiui praktinei veiklai reikalingų gebėjimų.

 

Išklausius visą teorinio mokymo kursą, atlikus praktinio mokymo programoje numatytas užduotis ir teigiamai įvertinus kursanto įgytas kompetencijas, jam suteikiama pasieniečio kvalifikacija, išduodami valstybės pripažinti kvalifikaciją ir kompetencijas liudijantys dokumentai, suteikiantys teisę tarnauti Valstybės sienos apsaugos tarnybos struktūriniuose padaliniuose vykdant pasieniečio pareigas.

Renginių kalendorius
<< Vasaris 2018 >>
P A T K P Š S
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    

Nuotolinis mokymas


e. dienynas 


e.biblioteka 


 
Informacija stojantiesiems

внж в литве